Tuesday

Hidup Dalam Bersyukur

 • Bersyukurlah kepada Allah kerana mengurniakan orang yang menyakiti kamu kerana dialah orang yang menabahkan hati kamu.
 • Bersyukurlah kepada Allah kerana mengadakan orang yang menipu kamu kerana dialah orang yang meningkatkan pengetahuan kamu.
 • Bersyukurlah kepada Allah kerana mengadakan orang yang tidak mengendahkan kamu kerana dialah orang yang memupuk sifat berdikari kamu.
 • Bersyukurlah kepada Allah kerana menciptakan orang yang menjatuhkan kamu kerana dialah orang yang memperhebatkan ability kamu.
 • Dan bersyukurlah kepada Allah kerana mengurniakan orang yang menyeksa kamu kerana dialah orang yang menguji kesabaran kamu.

10 PRINSIP HIDUP.
 1. Mulut manis
 2. Otak cergas
 3. Tindakan cepat
 4. Kerja efektif
 5. Alasan kurang
 6. Marah kurang
 7. Hati tenang
 8. Percakapan halus
 9. Kasih sayang
 10. Muka riang

: Sayangi Diri : Sayangi Keluarga